Maciej Gos

Azure, .NET, Software Development, Architecture

Implementacja wyszukiwania w aplikacji serverless, czyli jak wykorzystać Azure Functions i Azure Search?

Azure oferuje nam wiele różnych często bardzo zaawansowanych usług oraz możliwość „żaglowania” nimi praktycznie w nieograniczony sposób. Jest to bardzo duży benefit w sytuacji gdy musimy zaimplementować tytułowe wyszukiwanie w aplikacji serverless. Ale po kolei… W aplikacji jaką rozwijam w pojawiło się wymaganie wyszukiwania danych po dowolnych atrybutach encji np. Tytuł, Miejsce itp. Początkowo rozważałem wykorzystanie jakiegoś mechanizmu budowanego „from scratch” ze względu na koszty. Jednak przeglądając ofertę usług Azure trafiłem na Azure Search w skrócie jest to usługa pozwalająca indeksować praktycznie dowolne źródła danych które są dostępne w naszej subskrypcji Azure.

API Management jako gateway dla Twojej aplikacji

Czy usługa Azure API Management może być głównym wejście do systemu? Obecnie w dobie architektury micro usług (microservices), oraz tworzenia API do wszystkiego wiele systemów boryka się z problemem w jaki sposób udostępniać swoje API, zarządzać dostępem do niego lub też ograniczać jego użycie. Z pomocą przychodzi nam jedna z usług działająca w chmurze Microsoft Azure o nazwie API Management. W niniejszym artykule głównie skupię się na wersji serverlessw której płacimy tylko za faktyczne wykorzystanie, ale usługa ta posiada również inne plany użycia.

Problem: Limit ilości operacji batch w Azure Table Storage

Rzecz powszechnie znana i lubiana przez programistów to fakt, że najlepiej jest dokonywać operacji batch-owo na bazie danych aby ograniczyć ilość zapytań do niej wysyłanych. Taką samą praktykę podjąłem używając Azure Table Storage ale pojawiło się pewne ale… The maximum number of operations allowed in one batch has been exceeded. Jak się okazuje Azure Table Storage ma limit na ilość operacji jakie można wykonać w ramach jednej „paczki”. Wartości jaką on przyjmuje to 100 https://docs.

Wzorce projektowe Azure Table Storage z przykładami, oraz co powinniśmy wiedzieć – część 3

Każda aplikacja niezależnie czy działa w chmurze czy lokalnie potrzebuje Po długiej nieobecności jest to kolejny artykuł o wzorcach projektowych Azure Table Storage (ATS), które są rekomendowane przez Microsoft. A więc przejdźmy do konkretów. Table storage automatycznie indeksuje kolumny PartitionKey i RowKey dzięki temu wyszukiwanie po nich jest szybkie i efektywne. Co w sytuacji gdy nasze dane stają się bardziej skomplikowane? Tutaj z pomocą przychodzą nam wzorce projektowe dla Table Storage.

Wzorce projektowe Azure Table Storage z przykładami, oraz co powinniśmy wiedzieć - część 2

Każda aplikacja niezależnie czy działa w chmurze czy lokalnie potrzebuje jakiegoś miejsca do przechowywania danych. W tym artykule chciałbym poświęcić trochę czasu na temat projektowania naszego miejsca na dane jakim jest Table Storage i wzorców projektowych jakie są dostępne (bądź rekomendowane przez Microsoft). Jest to drugą część serii artykułów poświęconych Table Storage, oraz tematyki projektowania naszego storage tak aby działał efektywnie. A więc przejdźmy do konkretów. Table storage automatycznie indeksuje kolumny PartitionKey i RowKey dzięki temu wyszukiwanie po nich jest szybkie i efektywne.