Maciej Gos

Azure, .NET, Software Development, Architecture

.Net Standard library z czym to się je

Czym jest biblioteka .Net Standard Biblioteka .net standard jest następcą popularnych obecnie bibliotek portable ale na sterydach. Ma zapewniać współgranie, oraz wspólne API dla ASP.NET, .NET Core, Xamarin i Unity. W skrócie ma umożliwić budowanie bibliotek dostępnych dla różnych platform. Stan .Net teraz Przez wiele lat platforma .Net rozrosła się do olbrzymich rozmiarów. Mamy frameworki dla urządzeń mobilnych Compact Framework, Xamarin (Mono Framework), Bot Framework czy Unity. Dlatego potrzebujemy czegoś co połączy te wszystkie platformy.