Konfiguracja Azure Functions routing na 3 sposoby

Posted by Maciej Gos on Monday, June 4, 2018

Kolejny tydzień z Azure Functions dzisiaj chciałbym pokazać jak można konfigurować routing w Azure Functions.

O Azure Functions pisałem już w poprzednich częściach artykułów do, których serdecznie zapraszam

 1. Azure Functions na macOS? Pokażę Ci jak zacząć
 2. Jaki rodzaj rozliczania wybrać dla Azure Functions?
 3. Jak w 5 minut zbudować swoje pierwsze mock API w Azure Functions?
 4. Konfiguracja Azure Functions Routing Na 3 Sposoby

Natomiast jeżeli chcielibyście poczytać ogólnie o serverless możecie to zrobić tutaj. Serverless, do czego może się przydać w aplikacjach mobilnych?

Jak działa routing w Azure Functions?

Standardowo adres do naszej funkcji wygląda następująco https://{YOUR_AZURE_APP_NAME}.azurewebsites.net/api/gettasks ale co w sytuacji gdy chcemy dodać jakiś dynamiczny parametr?

Tutaj z pomocą przychodzi nam parametr route w naszej funkcji. Przyjmuje on ustawienia zgodnie z Web API Route Constraint umożliwiając praktycznie dowolną konfigurację.

Parametry w Azure Functions mogą przyjmować następującą postać i typy danych.

Constraint Description Example
alpha Matches uppercase or lowercase Latin alphabet characters (a-z, A-Z) {x:alpha}
bool Matches a Boolean value. {x:bool}
datetime Matches a DateTime value. {x:datetime}
decimal Matches a decimal value. {x:decimal}
double Matches a 64-bit floating-point value. {x:double}
float Matches a 32-bit floating-point value. {x:float}
guid Matches a GUID value. {x:guid}
int Matches a 32-bit integer value. {x:int}
length Matches a string with the specified length or within a specified range of lengths. {x:length(6)} {x:length(1,20)}
long Matches a 64-bit integer value. {x:long}
max Matches an integer with a maximum value. {x:max(10)}
maxlength Matches a string with a maximum length. {x:maxlength(10)}
min Matches an integer with a minimum value. {x:min(10)}
minlength Matches a string with a minimum length. {x:minlength(10)}
range Matches an integer within a range of values. {x:range(10,50)}
regex Matches a regular expression. {x:regex(^\d{3}-\d{3}-\d{4}$)}

Źródło

Przykładowo nasz URL może przybrać formę https://{YOUR_AZURE_APP_NAME}.azurewebsites.net/api/gettask/inbox/task/1 gdzie

 • inbox – jest atrybutem typu string
 • 1 – jest atrybutem typu int

W powyższym przykładzie nasza konfiguracja by wyglądała następująco

route="api/gettask/{project}/task/{id}"

Konfiguracja Azure Functions routing na 3 sposoby

Teraz przejdziemy 3 sposoby konfiguracji Azure Functions, które umożliwią nam ustawienia ścieżek.

Jak skonfigurować routing w portalu Azure?

W naszej już świeżo utworzonej funkcji przechodzimy do menu Integrate.
Integrate

Następnie w sekcji HTTP trigger definiujemy nasz Route template. W naszym przykładzie jest to

api/gettasks/{project}

co przekłada się na URL https://{YOUR_AZURE_APP_NAME}.azurewebsites.net/api/gettasks/inbox HTTP Triggers

Ale jak skorzystać z naszego parametru? Jest to również proste musimy wyedytować sygnaturę naszej metody.

public static IActionResult Run(HttpRequest req, string project, TraceWriter log)

Method signature

Jak widzicie portal Azure umożliwia błyskawiczne tworzenie nowych ścieżek w naszych funkcjach.

Jak skonfigurować routing w C# Script?

Teraz będzie trochę więcej kodu ponieważ sięgniemy po Visual Studio Code. Mamy już utworzoną naszą pierwszą funkcję. Posiada ona następującą strukturę

-- GetTasks
--- function.json
--- run.csx
- host.json
- local.settings.json

W pliku function.json znajdują się wszystkie parametry konfigurujące funkcję

{ 
 "disabled": true, 
 "bindings": [ 
  { 
   "authLevel": "function", 
   "name": "req", 
   "type": "httpTrigger", 
   "direction": "in", 
   "methods": [ 
   "get" 
  ],
   "route": "api/gettasks/{project}" 
  }, 
  { 
   "name": "$return", 
   "type": "http", 
   "direction": "out"
  }
 ]
} 

Jak widać powyższy JSON posiada parametr route, który ma następującą konfigurację

api/gettasks/{project}

co przekłada się na URL https://{YOUR_AZURE_APP_NAME}.azurewebsites.net/api/gettasks/inbox

Ale jak skorzystać z naszego parametru? Jest to również proste musimy wyedytować sygnaturę naszej metody.

public static IActionResult Run(HttpRequest req, string project, TraceWriter log)

Powyższą metodę musimy wyedytować w pliku run.csx.

Również w tutaj konfiguracja jest prosta i bez problemowa.

Jak skonfigurować routing w C#?

Ale chciałbym użyć wersji pre-compiled. Tutaj również jest możliwa konfiguracja Azure Functions routing i jest to równie szybkie, oraz proste. Chociaż sytuacja jest ciekawsza ponieważ wszystko robimy w kodzie.

namespace AfRoutingDemo 
{ 
 public static class GetTasks 
 { 
  [FunctionName("GetTasks")] 
  public static IActionResult Run([HttpTrigger(AuthorizationLevel.Anonymous, "get", Route = "api/gettasks/{project}")]HttpRequest req, string project, TraceWriter log) 
  { 
   log.Info($"C# HTTP trigger function processed a request. Project: {project}");

   var projectResponse = new ProjectResponse 
   { 
    Id = 1, 
    Name = $"{project}", 
    Tasks = new TaskResponse[] 
    { 
     new TaskResponse 
     { 
      Id = 1, 
      Title = "Buy some milk", 
      IsDone = false 
     },
     new TaskResponse 
     { 
      Id = 2, 
      Title = "Call John Stamp", 
      IsDone = false 
     },
    } 
   };

  return new OkObjectResult(projectResponse); 
 } 
}

 class ProjectResponse 
 { 
  public int Id { get; set; } 
  public string Name { get; set; } 
  public TaskResponse[] Tasks { get; set; }
 }

 class TaskResponse 
 { 
  public int Id { get; set; } 
  public string Title { get; set; } 
  public bool IsDone { get; set; } 
 }
} 

W powyższym kodzie również ustawiamy routing poprzez edycję parametru Route w sygnaturze metody. Dodatkowo tak jak w poprzednich przykładach tutaj też pojawia się nasz nowy parametr

string project

Podsumowanie

Konfiguracja routing w Azure Functions nie musi być trudna i skomplikowana. Poznanie jej szczegółów może przynieść wiele korzyści dla naszego API, oraz uprościć jego wygląd.

Photo by Pavan Trikutam on Unsplash

Maciej Gos

真诚赞赏,手留余香

使用微信扫描二维码完成支付


comments powered by Disqus